اولین کنفرانس بین المللی پلی الفین در ایران

اولین کنفرانس بین المللی پلی الفین در ایران

اولین کنفرانس بین المللی پلی الفین در ایران

در تاریخ 25-26 خرداد ماه 99 اولین کنفرانس بین المللی پلی الفین با مشارکت تولیدکنندگان بزرگ کشور در تهران برگزار گردید . بسیاری از تامین کنندگان مواد اولیه کشور همچون پتروشیمی جم و پتروشیم امیرکبیر نیز شرکت داشتند در کنار این کنفرانس نمایشگاه کوچکی با حضور 19 شرکت بزرگ تولیدکننده لوله پلی اتیلن و رنگدانه ها ، آزمایشگاه های همکار استاندارد و پتروشیمی های بزرگ کشور برگزار گردید . شرکت خوشنام خراسان ضمن حضور در نمایشگاه در بخش سخنرانی مدیریت محترم عامل جناب آقای امیر برکت مومنی و در بخش علمی مدیریت محترم کنترل کیفیت سرکار خانم مهندس شجیعی حضور پررنگی داشتند .