نمایشگاه کشاورزی و آدوات و سیستم های آبیاری کرمانشاه شهریور 98

نمایشگاه کشاورزی و آدوات و سیستم های آبیاری کرمانشاه شهریور 98

نمایشگاه کشاورزی و آدوات و سیستم های آبیاری کرمانشاه شهریور 98

نمایشگاه کشاورزی کرمانشاه در تاریخ 6 تا 9 شهریور ماه سال 98 در محل نمایشگاههای بین المللی کرمانشاه برگزار گردید بسیاری از شرکتهای ادوات کشاورزی و دام طیور نیز در این نمایشگاه شرکت داشتند شرکت خوشنام خراسان تنها شرکت تولید کننده لوله پلی اتیلن در نمایشگاه بود و حضور بسیار موفقی به همراه داشت .