شرکت خوشنام خراسان در طی بیش از 20 سال فعالیت درخشان و توانمند خود در بسیاری از طرح ها و پروژه های بزرگ و ملی کشور با سازمانها و شرکتهای زیر مشارکت داشته است :

 • طرح آبیاری بخش چهاردهم و هجدهم دشت سیستان و بلوچستان – وزارت جهاد کشاورزی
 • طرح شبکه های آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی غازان استان آذربایجان غربی – وزارت جهاد کشاورزی
 • طرح شبکه های آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی قنبر کندی استان آذربایجان غربی – وزارت جهاد کشاورزی
 • طرح آبیاری پایاب سد خداآفرین بخش دوم و چهارم رودخانه های مرزی استان اردبیل – وزارت جهاد کشاورزی
 • طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد 3 و 5 استان آذربایجان غربی –  سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
 • طرح آبیاری تحت فشار اراضی آبخور خان ارخی روستای بالو شهرستان بالو – سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
 • طرح شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی زاگرس و دشت لیگ سومار –  سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • طرح شبکه فرعی گرمسیری استانی کرمانشاه – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • طرح نواحی پنجگانه زاگرس استان کرمانشاه – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • طرح پروژه های کم فشار صحنه 1 و 2 – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • طرح شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد قشلاق شهرستان سنندج – سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
 • طرح شبکه پایاب سدهای امیرآباد و رمشت – شرکت آب منطقه ای استان کردستان
 • تامین لوله پلی اتیلن پروژه های منطقه 2 و 4 استان خراسان رضوی – سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی
 • تامین لوله پلی اتیلن -  سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
 • پروژه لوله پلی اتیلن سایز 630 پروژه خط انتقال آب چشمه ها و رودخانه های تنگ سیاه سیبک آورگان – سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و ختیاری
 • طرح شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی روستاهای خان احمد ، علی آباد و امامزاده جعفر 2 – سازمان جهاد کشاورزی استان  کهگیلویه و بویراحمد
 • طرح انتقال آب در اراضی شیبدار روستای بوان شهرستان ممسنی – سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 • طرح آبرسانی شهر کوار – سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 • تامین لوله مجتمع آبرسانی کتول و شهید رجایی – شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
 • تامین لوله پروژه های شهرستان های تابعه استان اصفهان – شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اصفهان
 • تامین لوله های پلی اتیلن سایزهای 200 ، 250 ، 355 – شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
 • مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان خراسان بزرگ
 • شرکت آب و فاضلاب شهری / روستائی خراسان رضوی
 • شرکت آب و فاضلاب شهری / روستائی خراسان شمالی
 • شرکت آب و فاضلاب شهری / روستائی خراسان جنوبی
 • شرکت آب و فاضلاب شهری / روستائی استان خوزستان
 • شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
 • شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
 • شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل