شرکت خوشنام خراسان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن تک جداره (آبیاری قطره ای ، آبرسانی ، فاضلابی ثقلی ) ، دو جداره کاروگیت (فاضلابی ثقلی) و نوار آبیاری (تیپ) در کشور در راستای تامین بخشی از نیاز بازار داخلی ، با ایجاد تفکر فرآیندگرا در تمامی سطوح سازمان خود را متعهد به رعایت اصول فنی و کیفی می داند . 

این سازمان بر اصل مشتری مداری معتقد بوده و الزامات مشتریان و الزامات قانونی و قابل کاربرد را سر لوحه فعالیتهای خود قرار داده است بنابریان همواره سعی داشته از طریق رعایت این الزامات در ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و مطابق خواسته مشتریا رقابتی سالم و موثر در بازار داشته و در جهت حرکت به سمت بهبود مستمر گام بر دارد . در این راستا استانداردهای ISO:10002-2014  , ISO:10004-2012   را الگوی فعالیت های خود قرار داده است .

در درون سازمان نیز سعی بر آن شده تا تمامی کارکنان در چهار چوب سازماندهی موجود و بر اساس روش های اجرایی و دستور العمل های مدون اعلام شده مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهند . بر این اساس از طریق پیاده سازی سیستم ISO:9001-2015 گامی موثر در راستای انجام صحیح فعالیت ها به جهت جلب رضایت ذینفعان برداشته شده است .

این سازمان رئوس خط مشی خود را به شرح زیر تعیین نموده و خود را نسبت به اجرای موثر و بازنگری دوره ای آنها متعهد می داند :

  • افزایش میزان فروش محصولات در بازارهای داخلی 
  • افزایش سطح رضایت مشتریان 
  • افزایش توانمند سازی و ارتقا خطوط تولیدی 
  • تعریف و اجرای فعالیتهای اثربخش

اینجانب به عنوان مدیریت ارشد سازمان با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از سیستمهای طرح ریزی شده پشتیبانی نموده و به نقش و مسئولیت تمامی کارکنان شرکت در راستای تحقق موارد فوق اعتقاد داشته و ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت براوده شدن خواسته های مشتریان و سایز ذینفعان و حرکت به سمت بهبود مستمر از تمامی همکاران انتظار دارم علاوه بر درک مفاهیم مندرج در این خط مشی نسبت به این چهار مهم و تحقیق موارد اشاره در بالا از حداکثر توانایی های خود بهره گیرند .