در اینجا لیست تاییدیه های شرکت خوشنام خراسان ارائه میگردد همچنین شما میتوانید تصاویر آن را در صفحات ذیل مشاهده فرمائید .

 

ایزوها :

 •  ISO9001::2015
 • ISO10002:2014
 • ISO10004:2012
 • ISO45001:2018
 • ISO14001:2015

 

پروانه ها :

 • پروانه بهره برداری – سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی
 • پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری – معاونت غذا و دارو دانشگاه
 • پروانه تحقیق و توسعه -  وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

استانداردهای ملی :

 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 14427 – سازمان ملی استاندارد ایران
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 9116 –  سازمان ملی استاندارد ایران
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 7607 – سازمان ملی استاندارد ایران

 

گواهینامه ها :

 • گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه ISO17025 – مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
 • گواهینامه تائید آزمایشگاه همکار - - سازمان ملی استاندارد ایران
 • گواهینامه  NOBLE CERTIFICATION -   CE
 • گواهینامه ثبت علامت تجاری "خوشنام خراسان – Khoshnamkhorasan" – مرکز مالکیت معنوی
 • گواهینامه ثبت علامت تجاری "لوله خوشنام - Khoshnampipe " – مرکز مالکیت معنوی
 • گواهینامه ثبت علامت تجاری "خوشنام تیپ - Khoshnampipe" – مرکز مالکیت معنوی

 

تقدیر نامه ها :

 • واحد نمونه صنعتی سال 89 ، 96 ، 97
 • صادرکننده نمونه صنعتی سال 94 ، 95 ، 96
 • واحد نمونه استاندارد سال 89 ، 94-93 ، 97
 • کارآفرین برتر سال 89 ، 97 ،  98
 • صنعتگر نمونه سال 89

 

عضویت ها :

 • انجمن لوله و اتصالات ایران
 • انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
 • انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
 • خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی
 • کنسرسیوم نقت و انرژی شرق
 • اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن و تجارت و کشاورزی مشهد
 • اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
 • اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان
 • اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان
 • اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
 • اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان
 • اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان